Ангелите падат когато се влюбят

Моята Малка Тайна

 


Ангелите падат когато се влюбят

 

Мра­зя деня в кой­то те срещ­нах.

Защо­то в този ден погре­бах мина­ло­то.

Кога­то раз­брах кол­ко пус­то беше там.

 

Мра­зя деня в кой­то те поглед­нах в очи­те.

В този ден помрък­на слън­це­то и оси­ро­тя­ха звез­ди­те.

А аз потъ­нах в без­д­на­та на душа­та ти.

 

Мра­зя деня в кой­то чух сме­ха ти.

Защо­то от този ден сла­ве­и­те пеят само нощем.

Кога­то никой не ги чува.

 

Мра­зя деня в кой­то пих от съл­зи­те ти.

Защо­то в този ден кап­ки­те роса пре­съх­на­ха

и вка­ме­не­ни пре­кър­ши­ха тре­ви­те.

 

Мра­зя деня в кой­то поми­ри­сах коси­те ти.

Защо­то в този ден рози­те засра­ме­ни запла­ка­ха

и с въз­диш­ка раз­пи­ля­ха своя пра­шец.

 

Мра­зя деня в кой­то вку­сих уст­ни­те ти.

Защо­то в този ден се вгор­чи медът в коше­ри­те.

И зми­я­та заха­па ябъл­ка­та.

 

Мра­зя деня в кой­то те взех в обя­ти­я­та си.

В този ден познах любов­та.

И зад нас се затръш­на с вопъл вра­та­та на Рая.

 

А по нея вися­ха кри­ла на пад­на­ли анге­ли

и пера на неп­риз­на­ти поети.


назад към тай­ни­те на поети­те
назад към кон­кур­са


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.