Гълъб, кръст и любов

  Гълъб, кръст и любов Бого­яв­ле­ние в Ати­на и свет­ли­на­та на вяра­та Мно­го пъти съм си мис­ли­ла за чуде­са­та като нещо нео­бяс­ни­мо, но и мно­го пъти съм каз­ва­ла, че чуде­са­та ги пра­вим и ние. В този мра­зо­вит, осми ден на яну­а­ри 2017г, в Бъл­гар­с­кия Пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ беше отслу­же­на праз­нич­на СВЕТА ЛИТУРГИЯ за БОГОЯВЛЕНИЕ и извър­шен Велик водос­вет за…Continue reading Гълъб, кръст и любов