Творим от дома!

Творим от дома!

Про­лет­на онлайн излож­ба за дет­с­ко и уче­ни­чес­ко твор­чес­т­во на деца­та от бъл­гар­с­ки­те учи­ли­ща в Гър­ция и Кипър.


Има ли по-све­тъл праз­ник от Велик­ден? Има ли по-пъс­т­ро­но­сен сезон от про­лет­та? А по-чудес­ни и сме­ли герои от геро­и­те на дет­с­ки­те приказки?!

Раз­би­ра се, че не! Зато­ва чет­ки­те и моли­ви­те в дет­с­ки­те ръце се превръ­щат във въл­шеб­ни пръ­чи­ци кои­то съз­да­ват един свят на непод­пра­ве­на кра­со­та, довер­чи­вост и иск­ре­ност! – Све­тът на дет­с­ко­то въображение!

Такъв, какъв­то са го нари­су­ва­ли наши­те деца – деца­та на България!

 


 

 


 

 


 


 


Рисун­ки­те са нари­су­ва­ни от деца­та на:

 

Нов живец

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.