Път постлан с памет и с посока – бъдеще

 Чес­тит праз­ник, Будители!

Днес в Бъл­га­рия се чес­т­ва един от най-свет­ли­те праз­ни­ци в нашия кален­дар – Ден на Будителите.

Всич­ки свеж­да­ме гла­ви в почит към оне­зи, кои­то са оста­ви­ли своя горящ факел в наша­та памет.

Днес искам да позд­ра­вя всич­ки учи­те­ли, твор­ци, дари­те­ли! Днес искам да позд­ра­вя всич­ки, кои­то по един или друг начин пропра­вят път, кой­то пости­лат с памет и с един­с­т­ве­на посо­ка – бъдеще!

Поклон пред дело­то на всич­ки бъл­гар­с­ки сдру­же­ния в Ати­на, Крит, Кипър и по целия свят! Поклон пред Бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм „ Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“- Ати­на и отец Сте­фан, пре­пъл­не­ни­те клас­ни стаи в Недел­ни­те ни учи­ли­ща, дет­с­ки­те гра­ди­ни, пред дело­то на раз­лич­ни­те фол­к­лор­ни фор­ма­ции и раз­би­ра се – пред твор­ци­те от нашия клуб „Нов Живец“!

Бла­го­да­ря на всич­ки тях зато­ва, че не спи­рат да се раз­да­ват в име­то на едно – Бъл­га­рия! Защо­то, неза­ви­си­мо в кой край на све­та живе­ем, Тя – Роди­на­та, вина­ги е сър­ца­та ни!

Чес­тит праз­ник, приятели!

Йор­дан­ка Андреева

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.