Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Скъпи приятели,

На 05. 02. 2017г. Клубът на дейците на културата „Нов Живец“ – Атина проведе поредното годишно отчетно-изборно събрание. След подробния доклад за дейността на клуба за 2016г и след изчерпателния отчет на приходите и разходите, можем да се поздравим с една успешна година. Година изпълнена с прекрасни събития и мероприятия: представяния на автори и техните произведения, благотворителни кампании, участие в организацията на празници, участия в изложби, конкурси, споделяне на радостта на първокласниците в Атина на първия учебен ден, присъствие в българския православен храм на всички важни църковни събития, участие в ХОРОТО и много, много други дейности.

Значимо събитие за 2016г., за КДК „Нов Живец“ – Атина е узаконяването на клуба и легализирането на дейността която развива, за което благодарим на Гръцко-българско сдружение за култура ,“Паисий Хилендарски“ – Атина, както и създаването на сайт на клуба http://kdk-atina.eu , за което благодарим на Христо Василев. Връчихме статуетката на клуба на отличените автори с прекрасни творби в приключилия конкурс ,“Любов – магическа реалност…“, както и плакет „За принос в творчеството на българите в чужбина“, на тези, които наистина допринасят за това. Нашите специални гости от Родината получиха „Грамота за приятелство“, което ги прави членове-приятели на КДК ,“Нов Живец“.

След като се поздравихме за огромната и смислена дейност която реализираме, пристъпихме към избор на ново ръководство. След законно проведените, по правилника на клуба избори, можем да сме щастливи, защото КДК „Нов Живец“ – Атина от днес има силни водещи фигури. За председател на клуба, с пълно мнозинство бе избран Пламен Симеонов. Пламен Симеонов – педагог, актьор, професионалист. В УС на клуба влизат – Христо Василев – компютърен специалист, творец; Тони Маврова – прецизна, отговорна, непоколебима; Мариана Кузманова – поетеса, отговорна, всеотдайна; Рени Кирова – художник, с нови идеи и съвременен поглед.

Пожелаваме на новия екип, който ще определя дейността на клуба, ще продължи традициите и ще внесе новото – здраве, успех и ползотворна работа.

След като избрахме и новото ръководство на клуба, проведохме поредната благотворителна кампания ,„Бяла лястовица“ – този път, за малката Александра в Кипър, която в момента има нужда от помощ, но също така, която когато порасне – ще слави Родината.

Скъпи приятели, от все сърце благодаря на всички вас, които бяхте до мен през изминалите години. Благодаря ви за подкрепата, за разбирането, за вашата всеотдайност. Изказвам благодарност и към екипа с който работихме в разбирателство и загледани в една посока – посока БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ГЪРЦИЯ.

Йорданка Андреева

Йорданка Андреева
Обичам да обменяме информация, да знаем за успехите на нашите приятели, да правим така, че животът да не е скучен и сив а цветен и бълбукащ от хубави новини!

Вашият коментар