Моята голяма тайна

Моята Малка Тайна


 

Моята голяма тайна

 

Моя­та свид­на голя­ма тай­на

е любов­та нес­по­де­ле­на,

рев­ни­во пазе­на, от теб нез­най­но

изга­ря­ща ме, вдъх­но­ве­на.

Меж­ду нас иск­ри­ца мал­ка блес­на,

огъ­ня огро­мен не запа­ли,

тога­ва бях така чудес­на,

поези­я­та ми ти похва­ли.

Вих­руш­ка покрай нас пре­ми­на

раз­дя­ла дъл­га ни се слу­чи,

но вече буря­та отми­на,

добро­то тряб­ва да спо­лу­чи

С надеж­да свет­ла ще живея,

ще бъде любов­та без­к­рай­на

и вяра­та ще тръг­ва с нея,

за кра­си­ва наша, обща тай­на.

 


назад към тай­ни­те на поети­те
назад към кон­кур­са


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.