Малка тайна

Моята Малка Тайна


 

Малка тайна

 

Има­ме си с тебе мал­ка тай­на,

от хор­с­ки очи защи­те­на,

сила дава ми на мен нез­най­на

за таз любов нес­по­де­ле­на.

Тър­сят се сър­ца­та ни горе­щи,

два­ма не се опоз­на­ва­ме,

със дру­ги си в слу­чай­ни сре­щи,

с теб все се раз­ми­на­ва­ме.

Свой­та рабо­та съд­ба­та знае,

ще ни срещ­не във уре­чен час,

щас­ти­е­то ние ще узна­ем,

щом оби­ча­ме се ти и аз.

Вяр­вам сил­но във съд­ба­та,

кое ни пре­чи, все не знам,

дали е гор­дост, суе­та­та

или фал­шив нену­жен срам.

Никой пър­ви крач­ка­та не пра­ви

да слее в една две­те ни съд­би.

знай, исти­на­та за теб това е

живей с надеж­да, вяр­вай и люби!

 


назад към тай­ни­те на поети­те
назад към кон­кур­са


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.