Лиляна Иванова и нейните сладки вълшебства

 

10463920_1598274203752693_6064442878902183241_n

Лили е един прекра­сен при­ятел, с бога­та душев­ност и неп­ре­о­до­ли­мо вле­че­ние към един друг вид изкус­т­во — изкус­т­во­то да съз­да­ва слад­ки въл­шеб­с­тва. С ней­на­та упо­ри­тост и себе­от­да­ва­не, тя вина­ги нами­ра начин ни нака­ра да се почув­с­т­ва­ме почетн гос­ти, кои­то спо­де­лят нео­пи­су­е­ма­та кра­со­та и бла­га­та сла­дост на всич­ко, до което се докос­нат ръце­те й.

В ско­ро вре­ме, Лили ще ни зарад­ва с една прекрас­на кули­нар­на кни­га, в коя­то ще бъдат съб­ра­ни рецеп­ти­те на тези предиз­ви­ка­тел­с­т­ва.
Успех Лили! Позд­ра­вя­вам те от име­то на КДК „Нов Живец”-Атина.

 

А ето и някои от ней­ни­те шедьоври!

.13479839_607413642759429_1076243588_n 13474172_606675546166572_1656920120_n

13239989_1746696792243766_6806460963032348877_n 13245507_1746696795577099_7809926841661623317_n

3 коментара за “Лиляна Иванова и нейните сладки вълшебства

  1. Бра­во на съз­да­те­ли­те на новия сайт на КДК — Ати­на. И клу­бът, и всич­ки учас­т­ву­ва­щи да преуспяват!
    Бра­во на Лили, оча­ро­ва­тел­на дама и стра­хо­тен майс­тор! Чака­ме кни­га­та с нетър­пе­ние, мила Лили!

  2. Мно­го кра­си­ви слад­ки­ши! Да ти е жал да ги изядеш 🙂 Бра­во на майсторката!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.