Номинирани произведения

Моята Малка Тайна


Клуб на дейците на културата “Нов Живец” – Атина

Литературен конкурс на тема “Моята малка тайна”

Номинирани произведения в раздели поезия и проза


Номинирани произведения в раздел поезия

 

1 Анге­ли­те падат кога­то се влю­бят

2 Без­ду­мие

3 Билет за мина­лия ден

4 Дъжд

5 Как да оби­чам

6 Кли­но­пис за раз­чи­та­не

7 Кой си ти?

8 Мъж­ка съл­за

9 Пред ръба на без­к­рая

10 При­ютът

11 Съл­за­та

12 Тай­на­та на бол­ка­та


 

Номинирани произведения в раздел проза

 

1 Даге­ро­ти­пия

2 Капи­тан Чер­на­та бра­да

3 Кра­ят на моя­та мал­ка тай­на

4 Мла­де­не­цът

5 Някой, кой­то те оби­ча

6 Рано в неде­ля

7 Тай­на­та на дядо

8 Той

9 Тра­ян­ка

10 Цар­с­ка годе­ни­ца

11 Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тай­на­та


 

Пожелаваме успех на всички!

Победителите ще бъдат обявени на 1‑ви октомври!