Номинирани произведения

Моята Малка Тайна


Клуб на дейците на културата “Нов Живец” – Атина

Литературен конкурс на тема “Моята малка тайна”

Номинирани произведения в раздели поезия и проза


Номинирани произведения в раздел поезия

 

1 Анге­ли­те падат кога­то се влюбят

2 Без­ду­мие

3 Билет за мина­лия ден

4 Дъжд

5 Как да обичам

6 Кли­но­пис за разчитане

7 Кой си ти?

8 Мъж­ка сълза

9 Пред ръба на безкрая

10 При­ютът

11 Съл­за­та

12 Тай­на­та на болката


 

Номинирани произведения в раздел проза

 

1 Даге­ро­ти­пия

2 Капи­тан Чер­на­та брада

3 Кра­ят на моя­та мал­ка тайна

4 Мла­де­не­цът

5 Някой, кой­то те обича

6 Рано в неделя

7 Тай­на­та на дядо

8 Той

9 Тра­ян­ка

10 Цар­с­ка годеница

11 Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тайната


 

Пожелаваме успех на всички!

Победителите ще бъдат обявени на 1‑ви октомври!