Изкуство

Моята Малка Тайна


Изкуство

 

Музи­ка в баг­ри – напи­са чет­ка­та.

Затво­ре­но вре­ме

в риз­ни­ца­та на себе­лю­бие ръм­жи.

Думи­те сгъс­ти­ха мра­ка.

Искам усет! – изви­ка хими­кал­ка­та.

Без­мъл­в­но сте­на­ние

меж­ду глу­хи сте­ни.

Мина­ха диа­ман­те­ни­те реки.

Оста­на пау­за­та.

 

 

***

Сту­де­на праз­ни­на без жест.

Бащи­на лас­ка зад ъгъл.

Пано­рам­ни рек­ви­зи­ти.

Спре­те ги!

Ням вятър скри дре­хи­те

на ново­дом­ци­те.

Мър­т­веш­ка ръка

плъз­на из живи­те.

 

 

***

Не мога да поглед­на очи,

кои­то не виж­дат по-дале­ко

от лъжа­та.

Късог­лед­с­тво на века?

Дале­ког­лед­с­тво на лъжа­та!

 

 

***

Кръ­воп­ре­ли­ва­не на кръс­то­път.

Бис­т­ра яма на вели­ко­ду­ши­е­то.

Хуман­ност еле­мен­тар­на

във век нез­на­ен!

Дива поли­ти­ка под лист зелен.

Камъ­кът хвър­ли паяк по мре­жа­та си!

 


назад към тай­ни­те на поети­те
назад към кон­кур­са


 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.